top of page
Image by Oleg Laptev

Twoje źródło wiedzy
o prawie sygnalistów!

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco

z informacjami o przepisach prawa, dobrych praktykach i nadchodzących wydarzeniach.

Dziękujemy za dołączenie!

Szukaj

Wyznaczono Ministra

Autor: radca prawny Monika WieczorekPo wielu miesiącach oczekiwania wreszcie postawiono pierwszy krok po uchwaleniu dyrektywy o ochronie sygnalistów w kierunku jej implementacji - wyznaczono Ministra mającego zająć się przygotowaniem ustawy.


Do przeprowadzenia na etapie rządowym prac legislacyjnych mających na celu implementację dyrektywy o ochronie sygnalistów Prezes Rady Ministrów wyznaczył ministra właściwego do spraw pracy (obecnie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii).


Do zadań Ministra należało będzie w szczególności:

  1. dokonanie oceny przewidywanych skutków społeczno - gospodarczych regulacji,

  2. opracowanie projektu ustawy,

  3. prowadzenie procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu ustawy,

  4. wnoszenie projektu ustawy do rozpatrzenia przez komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw, Stały Komitet Rady Ministrów, komisję prawniczą oraz Radę Ministrów.

Będę stale przyglądać się pracom legislacyjnym, mając nadzieję na sprawne i szybkie przygotowanie ustawy, wcześniej niż na koniec 2021 r. Z pewnością pracom legislacyjnym powinna towarzyszyć kampania informacyjno-edukacyjna, dzięki której unikniemy chaosu w zakresie rozumienia norm prawnych i ich stosowania. Liczę na to, że uchwalona zostanie jedna ustawa kompleksowo obejmująca normy dotyczące systemów zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów.


Poniżej cała treść Zarządzenia nr 229 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do przeprowadzenia prac legislacyjnych mających na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Zarządzenie weszło w życie 4 grudnia 2020 r.Jeżeli chcesz wiedzieć więcej lub potrzebujesz wsparcia w zakresie whistleblowing, skontaktuj się ze mną pod mailem: monika.wieczorek@wieczorek.legal


Comments


bottom of page