top of page
Image by Oleg Laptev

Twoje źródło wiedzy
o prawie sygnalistów!

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco

z informacjami o przepisach prawa, dobrych praktykach i nadchodzących wydarzeniach.

Dziękujemy za dołączenie!

Szukaj

Premiera książki „Ochrona sygnalistów”


Na rynku jest już dostępna książka pod współredakcją r.pr. Moniki Wieczorek pt. „Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa C.H. Beck.

To pierwsze na rynku, kompleksowe omówienie wymogów, jakie stawia przed pracodawcami dyrektywa o ochronie sygnalistów (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii).


Do publikacji zaprosiliśmy znakomitych ekspertów z zakresu prawa pracy, compliance i ochrony danych osobowych, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie zgłaszania nieprawidłowości, wskazując na dużo przykładów i prezentując liczne wzory dokumentów, dzięki którym wdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów stanie się prostsze, m.in.:

 • wzór procedury dotyczącej przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami,

 • wzór zgłoszenia dyskryminacji, mobbingu lub zachowań niepożądanych,

 • wzór zgłoszenia nieprawidłowości,

 • wzór procedury zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

 • wzór formularza zgłoszenia działań odwetowych,

 • wzór Kodeksu Etyki Pracownika.


W publikacji dzielimy się rozważaniami na temat dyrektywy w praktycznym ujęciu – masa przykładów, orzecznictwa i dobrych praktyk wypracowanych przez autorów książki.


Podejmujemy tematykę:

 • celu i zakresu ochrony udzielanej sygnalistom,

 • wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń,

 • korzystania z zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń oraz ujawnienia publicznego,

 • zakazu działań odwetowych wobec sygnalistów,

 • odpowiedzialności sygnalisty za bezprawne zgłoszenie lub ujawnienie publiczne informacji na temat naruszeń,

 • zgłaszania nieprawidłowości w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych,

 • wpływu whistleblowingu na organizację w kontekście RODO,

 • procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych w kontekście ochrony sygnalistów,

 • przeciwdziałania korupcji i przestępstwom korupcyjnym w kontekście ochrony sygnalistów,

 • przeciwdziałania praniu pieniędzy w kontekście ochrony sygnalistów,

 • sygnalizowaniu nieprawidłowości w sektorze zdrowia,

 • stosowania dyrektywy o sygnalistach wobec obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej,

 • zgłaszania naruszeń w sektorze publicznym.


Publikacja zawiera pakiet wzorów, który będzie dostępny także w wersji online do swobodnej edycji.


W książce odpowiadamy m.in. na pytania:

 • kto może pełnić funkcję Compliance Officera w organizacji i jakie wykształcenie i kwalifikacje musi posiadać taka osoba?

 • czy organizacja musi posiadać wewnętrzny kodeks etyki?

 • jak przeprowadzić politykę informacyjną wobec pracowników i kontrahentów o wdrożeniu dyrektywy o ochronie sygnalistów w organizacji?

 • gdzie i dla kogo powinny być dostępne procedury dotyczące sygnalistów?

 • jak powinien wyglądać bezpieczny kanał zgłoszeń i ile kanałów zgłoszeń powinien mieć wdrożonych pracodawca?

 • co to są działania następcze?

 • jaką ochronę należy zapewnić sygnalistom?

 • co musi zrobić pracodawca po otrzymaniu zgłoszenia od sygnalisty?

 • czy osoby, które pomagają sygnaliście, również korzystają ochrony?

 • czy sygnalista może współpracować z mediami?

 • czy zgłoszenie sygnalisty musi zawierać dowody na jego potwierdzenie?

 • kto może mieć dostęp do zgłoszeń dokonanych przez sygnalistów?

 • jak przechowywać akta spraw sygnalistów w organizacji?

 • jak prowadzić wewnętrzne postępowania w organizacji dotyczące zgłoszeń dokonanych przez sygnalistów?

 • czy student, osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej lub były albo obecny kontrahent mogą być sygnalistami?

 • co powinien zawierać raport z postępowania wewnętrznego dotyczącego zgłoszenia?

 • jak wdrożyć dyrektywę np. w urzędzie gminy, starostwie, sądzie i innych jednostkach sektora publicznego?

 • prawo petycji, skarg i wniosków a zgłaszanie naruszeń na podstawie dyrektywy – czym się różnią?

 • czy samorządowiec może być sygnalistą?

 • jakich zmian należy dokonać w wewnętrznych procedurach RODO w organizacji w związku z dyrektywą o sygnalistach?

 • jak wygląda odpowiedzialność sygnalisty: pracownicza, karna, cywilna, administracyjna?

 • na czym polega zakaz działań odwetowych?

 • czy sygnalista może informować o nieprawidłowościach w social mediach?

 • jakich informacji sygnalista może udzielać w mediach?

Książka jest już dostępna w księgarniach stacjonarnie i online. Zachęcam do lektury i dzielenia się opiniami!Masz pytania dotyczące wdrożenia wymogów dyrektywy o ochronie sygnalistów? Napisz do mnie, a postaram się pomóc: monika.wieczorek@wieczorek.legal.


Comments


bottom of page