Monika Wieczorek

Radca prawny

Partner w kancelarii Wieczorek Kilarska.
 
Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie prawnym.

Jest autorką pionierskich rozwiązań w zakresie mechanizmów przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym, mobbingowi i dyskryminacji i prowadzenia w miejscach pracy postępowań wyjaśniających. Doradza działom HR i compliance jak budować skuteczne mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing)

i przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym, kodeksy etyczne oraz narzędzia zarządzania różnorodnością.

W prowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział kilka tysięcy osób. Prowadzi zarówno szkolenia stacjonarne, jak i szkolenia online z zakresu prawa HR i compliance, prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. 

 

Autorka licznych publikacji, m.in. „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych” (2012), „Prawo dla startupu” (Helion, 2017) oraz współautorka "Dokumentacja RODO w placówkach medycznych” (Wydawnictwo C.H. Beck, 2019), „Dyrektywa fałszywkowa a RODO” (Wydawnictwo C.H. Beck, 2019) oraz „Monitoring w placówkach medycznych z uwzględnieniem wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych” (Wydawnictwo C.H. Beck, 2020). W przygotowaniu jest publikacja poświęcona dyrektywie o ochronie sygnalistów, której jest redaktorką.

 

Wykładowca na Politechnice Warszawskiej. Przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.