top of page
Who Are We

Polityka prywatności
serwisu whistleblowing.com.pl

Informacje ogólne

 1. Administratorem Serwisu pod adresem whistleblowing.com.pl ("Serwis") i Administratorem danych osobowych jest Wieczorek Kancelaria Radcowska Monika Wieczorek (adres: ul. Puławska 2 bud. B, 02-566 Warszawa, NIP: 1181975785, "Administrator").  

 2. Administrator w niniejszej Polityce informuje również o przetwarzaniu danych poza Serwisem a związanym z prowadzoną przez niego działalnością.

 3. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używa m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

 4. W zakresie ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem także pod adresem email: monika.wieczorek@wieczorek.legal.

 5. Administrator zbiera wyłącznie informacje podane dobrowolnie.

 

Jak przetwarzamy dane osobowe w Serwisie

1. Komunikacja

Dane przekazane Administratorowi w ramach komunikacji telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego podane w celu komunikacji przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji.

Dane te przechowywane są przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie możemy je również przechowywać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy.

Dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne.

 

2. Komunikacja w social mediach

Dane użytkowników, którzy wchodzą z Administratorem w interakcję na portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Linkedin) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane posty, udostępnienia postów, dodawanie komentarzy, wysyłanie wiadomości lub dodanie się do wydarzenia przetwarzamy w następujący sposób:

- poprzez interakcje możemy mieć dostęp do imienia i nazwiska, wizerunku, profilu publicznego oraz innych informacji, jakie użytkownik przekaże w wiadomości lub komentarzu,

- podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora w celu komunikacji z użytkownikami oraz analizy tej komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- podanie danych w tym celu jest dobrowolne.

- dane te przetwarzamy jedynie przez okres niezbędny do komunikacji z użytkownikami, analizy tej komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

- dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne,

- w przypadku przekazywania danych poza obszar EOG Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i stosuje standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

3. Przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem usług prawnych
 

 1. Dane podane w celu świadczenia usług prawnych przetwarzane są w celu ich świadczenia przez Administratora oraz komunikacji, jak również w niezbędnym zakresie do rozliczania świadczonych usług.

 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością świadczenia usług prawnych, za wyjątkiem konsultacji anonimowej. Administrator jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do treści konsultacji i danych osobowych na podstawie ustawy o radcach prawnych.

 3. Podstawą przetwarzania danych zwykłych, tj. identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, identyfikator internetowy jeśli usługa jest świadczona online) jest wykonywanie umowy o świadczenie usług prawnych (art. 6 ust. ust. 1 lit. b RODO) oraz w zakresie danych ujawnionych na fakturze niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub gdy znajdzie to zastosowanie prawnie uzasadniony interes administratora w postaci dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a podstawą przetwarzania danych kontaktowych prawnie uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  W przypadku przetwarzania danych w celu umożliwienia umówienia konsultacji, potwierdzenia lub jej odwołania podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 4. Odbiorcami danych osobowych będą jedynie podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania usług, tj. w szczególności podmioty serwisujące i udostępniające urządzenia i systemy, w których przetwarzane są dane osobowe lub usługi księgowe. 

 5. Dane osobowe podane w ramach świadczenia usług prawnych będą przechowywane przez okres świadczenia tych usług, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

Informacja o plikach cookies

 1. W serwisie korzystamy z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. tworzenia statystyk i prowadzenia analityki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  b. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. W Serwisie istnieje również możliwość wyłączenia funkcji cookies po rozwinięciu paska z informacjami o cookies na dole strony Serwisu. Wchodząc na stronę whistleblowing.com.pl po wyświetleniu komunikatu o plikach cookies możesz zmienić ustawienia cookies poprzez włączenie lub wyłączenie marketingowych, funkcjonalnych lub analitycznych plików cookies.

 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Twoje Prawa

 1. Wszelkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 3. W stosunku do wszystkich przekazanych danych osobowych masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Możesz skontaktować się z Administratorempod adresem e-mail: monika.wieczorek@wieczorek.legal.

bottom of page