top of page

Moją misją w Kancelarii Wieczorek jest pomoc w budowaniu świadomych i bezpiecznych organizacji

Od 10 lat prowadzę wewnętrzne postępowania wyjaśniające i pomagam w budowaniu mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości, w obszarze przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, nepotyzmowi czy korupcji oraz wdrażaniu kodeksów etycznych.

 

Dostosowuję mechanizmy do specyfiki biznesu, podmiotu publicznego lub organizacji pozarządowej. 

Moje podejście wyróżniają 2 wartości:

1) łączenie prawa z etyką

2) i budowanie zaufania do wdrażanych rozwiązań w organizacji, co wyraźnie wzmacnia skuteczność procedur i bezpieczeństwo pracodawcy.

Jestem autorką pionierskich rozwiązań w zakresie mechanizmów przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym, mobbingowi i dyskryminacji oraz prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

 

Doradzam zarządom, działom HR i compliance jak budować skuteczne mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing)

i przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym oraz kodeksy etyczne
i narzędzia zarządzania różnorodnością (DEI).

W moich szkoleniach i webinarach wzięły udział tysiące osób.  

 

Jestem autorką i współautorką licznych publikacji, m.in.:

  • "Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego" (C.H. Beck, 2021),

  • "Monitoring zgodny z RODO. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego" (Wydawnictwo C.H. Beck, 2020),

  • "Dokumentacja RODO w placówkach medycznych” (Wydawnictwo C.H. Beck, 2019),

  • „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych” (2012).

Kancelaria współpracuje ze znakomitymi ekspertami z obszaru prawa pracy, prawa karnego i compliance, jak również z psychologami i mediatorami.

Zapraszam do kontaktu i współpracy przy budowaniu bezpiecznych
i skutecznych mechanizmów whistleblowing.

 

Poznajmy się i porozmawiajmy!

dr Monika Wieczorek

Radca prawny

monika.wieczorek@wieczorek.legal

dr Monika Wieczorek
bottom of page