top of page

Moją misją w Kancelarii Wieczorek jest pomoc w budowaniu świadomych i bezpiecznych organizacji. 

Od ponad 10 lat prowadzę wewnętrzne postępowania wyjaśniające i pomagam w budowaniu mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości, w obszarze przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, nepotyzmowi czy korupcji oraz wdrażaniu kodeksów etycznych.

 

Dostosowuję mechanizmy do specyfiki biznesu, podmiotu publicznego lub organizacji pozarządowej. 

Moje podejście wyróżniają 2 wartości:

1) łączenie prawa z etyką

2) i budowanie zaufania do wdrażanych rozwiązań w organizacji, co wyraźnie wzmacnia skuteczność procedur i bezpieczeństwo pracodawcy.

Kancelaria współpracuje ze znakomitymi ekspertami z obszaru prawa pracy, prawa karnego i compliance, jak również z psychologami i mediatorami.

Zapraszam do kontaktu

- poznajmy się i porozmawiajmy!

dr Monika Wieczorek, Radca prawny

monika.wieczorek@wieczorek.legal

MonikaWieczorek.jpg
bottom of page