W kancelarii Wieczorek pomagamy prawnie budować świadome i bezpieczne organizacje. 

Nasi eksperci od wielu lat prowadzą wewnętrzne postępowania wyjaśniające i budują mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości. Rozumiemy biznes i dobieramy narzędzia do potrzeb i możliwości organizacji.

Nasze podejście wyróżniają 2 wartości:

1) łączenie prawa z etyką w biznesie

2) i budowanie zaufania do wdrażanych rozwiązań w organizacji.

Redaktorem serwisu whistleblowing.com.pl

jest radca prawny Monika Wieczorek

Zapraszamy do kontaktu:

monika.wieczorek@wieczorek.legal

MonikaWieczorek.jpg