top of page
Szukaj

Prawo pracy w projekcie ustawy o ochronie sygnalistówDoczekaliśmy się właśnie 11 wersji projektu ustawy o ochronie sygnalistów. I po raz pierwszy mogę z czystym sumieniem użyć tego właśnie tytułu, bo projektodawca zdecydował się na nadanie adekwatnego tytułu, czyli właśnie „ustawa o ochronie sygnalistów” (poprzednio „ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa” inspirowany tytułem dyrektywy 2019/1937). To zmiana zdecydowanie zasługująca na aprobatę.

 

W dotychczasowych wersjach projektu ustawy brakowało przede wszystkim rozszerzenia katalogu obszarów zgłoszeń o prawo pracy, a to właśnie w tym obszarze dochodzi do najczęstszych zgłoszeń nieprawidłowości, w szczególności dotyczących dyskryminacji i mobbingu.


Obecnie projekt ustawy tę lukę zapełnia, pozwalając na dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych w tym zakresie oraz na objęcie ochroną osób zgłaszających. Na tę zmianę szczególnie czekałam, wielokrotnie podkreślając konieczność kompleksowego uregulowania ochrony osób dokonujących zgłoszeń w obszarze prawa pracy, ale nie tylko - także w zakresie korupcji i naruszenia praw człowieka.

 

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w najnowszej wersji projektu ustawy należą:

 

▪️wprowadzenie definicji „sygnalisty”,

▪️doprecyzowanie definicji organów publicznych, ale nie ich ograniczenie,

▪️rozszerzenie katalogu obszarów zgłaszania o:

- wolności i prawa człowieka i obywatela,

- korupcję,

- handel ludźmi,

- prawo pracy

▪️określenie wysokiego dolnego progu odszkodowania za działania odwetowe do dwunastokrotności przeciętnego wynagrodzenia i dodanie prawa do zadośćuczynienia,

▪️doprecyzowanie sposobu obliczania progu 50 pracowników,

▪️określenie, że RPO poza przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych będzie także rozpoznawać zgłoszenia dotyczące wolności i praw człowieka i obywatela,

▪️dodanie reguły dotyczącej rozstrzygania sporów o właściwość,

▪️wprowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego w zakresie zgłaszania naruszeń prawa,

▪️wydłużenie vacatio legis do 3 miesięcy (a przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych do 6 miesięcy). 


Poprzednie wersje projektu były niezadowalające, w wielu miejscach nie spełniając wymogów dyrektywy. Obecna wersja także wymaga dopracowania, jednak zdecydowanie daje nadzieję, że prawo whistleblowingu przyniesie realną ochronę i mechanizmy, które uda się z powodzeniem wdrożyć.


Najnowsze zmiany w projekcie ustawy znajdziesz tu: https://legislacja.gov.pl/projekt/12380700/katalog/13030339#13030339


Masz pytania o jak należy spełnić wymogi dyrektywy o ochronie sygnalistów? Napisz do mnie, porozmawiajmy: monika.wieczorek@wieczorek.legal

 

 

Comments


bottom of page