top of page

Wprowadź
skuteczne

mechanizmy whistleblowing

Pomoc we wdrożeniu procedur zgłaszania nieprawidłowości oraz w obsłudze i rozpatrywaniu zgłoszeń sygnalistów.
Product

Jak wdrożyć mechanizmy whistleblowing

01 / 
WEWNĘTRZNE
PROCEDURY

Zbudowanie wewnętrznej procedury zgłaszania nieprawidłowości

i zintegrowania jej z już istniejącymi,

np. w obszarze AML oraz  przeciwdziałania dyskryminacji

i mobbingowi.

02 / 
ROZPOZNAWANIE
ZGŁOSZEŃ

Zapewnienie obsługi

i rozpoznawania zgłoszeń sygnalistów przez niezależny organ 
z zachowaniem poufności.

03 / 
WHISTLEBLOWING
OFFICER
BUDOWANIE
ZAUFANIA
04 / 

Wyznaczenie osoby lub zespołu odpowiedzialnych 
za system whistleblowing

i monitorowanie skuteczności procedur.

Opracowanie

i wdrożenie strategii komunikacji

w organizacji

i prowadzenie działań wzmacniających zaufanie do organizacji

i mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości

23 PAŹDZIERNIKA 2019

Przyjęcie dyrektywy o ochronie sygnalistów

17 GRUDNIA 2021

Do tej daty państwa członkowskie UE powinny uchwalić przepisy wdrażające mechanizmy ochrony sygnalistów na podstawie dyrektywy 2019/1937. 

17 GRUDNIA 2023

Do tej daty państwa członkowskie UE powinny uchwalić przepisy wdrażające mechanizmy ochrony sygnalistów na podstawie dyrektywy o ochronie sygnalistów dotyczące organizacji z sektora prywatnego zatrudniających od 50 do 249 pracowników.

whistle4.png
AKTUALNIE

Oczekujemy na uchwalenie ustawy o ochronie sygnalistów.

Nadchodzą nowe obowiązki

Co robimy
Featured

Usługi

Podnieś standardy etyczne Twojej organizacji i prawidłowo spełnij obowiązki prawne dotyczące ochrony sygnalistów.

Zobacz, jak możemy pomóc Twojej organizacji
ZBUDOWANIE SYSTEMU WHISTLEBLOWING
OPIEKA NAD WEWNĘTRZNYMI POSTĘPOWANIAMI
INTEGRACJA Z INNYMI PROCEDURAMI

Przygotowujemy procedury, polityki, strategie, kodeksy etyczne i kodeksy postępowania.

Prowadzimy audyty

istniejących mechanizmów oraz dokonujemy badania stanu organizacji pod kątem wdrożenia skutecznych mechanizmów whistleblowing.

Jesteśmy członkami komisji i zespołów badających zgłoszenia dotyczące występowania nieprawidłowości

i doradzamy zarządom oraz działom compliance, HR

i prawnym w zakresie właściwych reguł postępowań wewnętrznych.

Pomagamy dostosować system whistleblowing do wymogów prawnych oraz istniejących w organizacji procesów. Integrujemy mechanizmy whistleblowing z istniejącymi procedurami (np. dotyczącymi przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, AML).

OUTSOURCING
- WHISTLEBLOWING
OFFICER

Zapewniamy wsparcie merytoryczne dla osób odpowiedzialnych za compliance i system whistleblowing oraz zapewniamy obsługę tych procesów jako zewnętrzni eksperci.

WSPARCIE KOMUNIKACJI 

Projektujemy treść komunikatów dotyczących wdrożenia systemu whistleblowing, broszur i ulotek korzystając z metody Legal Design.

SZKOLENIA

Wspieramy organizacje we wdrażaniu systemu whistleblowing poprzez prowadzenie szkoleń (stacjonarnie i online) kierowanych do całych organizacji, menadżerów, zarządów oraz wewnętrznych komisji etycznych i komisji rozpoznających zgłoszenia nieprawidłowości.

Demo

Zapytaj o ofertę

Jeżeli nie wiesz czego Twoja organizacja potrzebuje w kontekście
mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości

- zapytaj nas, zaproponujemy, w czym możemy Wam pomóc.

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wieczorek Kancelaria Radcowska Monika Wieczorek  (ul. Puławska 2 bud. B, 02-566 Warszawa). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności.

Dowiedz się
jak
skutecznie wdrożyć wymogi dyrektywy
o ochronie sygnalistów

z pierwszej na rynku kompleksowej publikacji

"Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik

z wzorami dla sektora publicznego

i prywatnego" pod współredakcją

dr Moniki Wieczorek

sygnaliści.png
kontakt.png

Dziękujemy za przesłanie!

Dane podane w formularzu przetwarzane są w celu komunikacji.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych

przeczytasz w Polityce prywatności.

Kontakt

Jeżeli potrzebujesz pomocy
we wdrożeniu mechanizmów whistleblowing
- napisz wiadomość, porozmawiajmy!
Kontakt
bottom of page