Wprowadź skuteczne

mechanizmy whistleblowing

Pomagamy w budowaniu systemów zgłaszania nieprawidłowości, integracji istniejących procedur
z nowymi wymogami prawa, rozpatrywaniu
zgłoszeń sygnalistów.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 

JAK ZBUDOWAĆ SYSTEM WHISTLEBLOWING

01 / WEWNĘTRZNE         PROCEDURY

Zbudowanie wewnętrznej procedury zgłaszania nieprawidłowości i zintegrowania jej z już istniejącymi, np.

w obszarze AML, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi lub ochrony danych osobowych.

02 / ROZPOZNAWANIE
       ZGŁOSZEŃ

Zapewnienie skutecznej i realnej procedury rozpoznawania zgłoszeń

z zachowaniem anonimowości.

03 / WHISTLEBLOWING         OFFICER

Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za system whistleblowing

i monitorowanie skuteczności procedur.

04 /  BUDOWANIE
        ZAUFANIA

Opracowanie

i wdrożenie strategii komunikacji

w organizacji

i prowadzenie działań wzmacniających zaufanie do organizacji

i mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości

undraw_news_go0e.png
Image by STIL

NADCHODZĄ

NOWE OBOWIĄZKI

23 PAŹDZIERNIKA 2019

Przyjęcie dyrektywy o ochronie sygnalistów

17 GRUDNIA 2021

Do tej daty zgodność z nowymi regulacjami muszą wykazać organizacje zatrudniające co najmniej 250 pracowników.

17 GRUDNIA 2023

Do tej daty do nowych regulacji muszą dostosować się organizacje zatrudniające od 50 do 249 pracowników.

 

CO ROBIMY

Zobacz, jak możemy pomóc Ci zbudować skuteczny
system zgłaszania nieprawidłowości
ZBUDOWANIE SYSTEMU WHISTLEBLOWING
OPIEKA NAD WEWNĘTRZNYMI POSTĘPOWANIAMI
INTEGRACJA Z INNYMI PROCEDURAMI

Przygotowujemy procedury, polityki, strategie, kodeksy etyczne i kodeksy postępowania. Prowadzimy audyty

i istniejących mechanizmów oraz dokonujemy badania stanu organizacji pod kątem wdrożenia skutecznych mechanizmów whistleblowing.

Jesteśmy członkami komisji i zespołów badających zgłoszenia dotyczące występowania nieprawidłowości i doradzamy zarządom oraz działom compliance, HR i prawnym w zakresie właściwych reguł postępowań wewnętrznych.

Pomagamy dostosować system whistleblowing do wymogów prawnych oraz istniejących w organizacji procesów. Integrujemy mechanizmy whistleblowing z istniejącymi procedurami (np. dotyczącymi przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, AML).

OUTSOURCING
- WHISTLEBLOWING
OFFICER

Zapewniamy wsparcie merytoryczne dla osób odpowiedzialnych za compliance i system whistleblowing oraz zapewniamy obsługę tych procesów jako zewnętrzni eksperci.

WSPARCIE KOMUNIKACJI 

Projektujemy treść komunikatów dotyczących wdrożenia systemu whistleblowing, broszur i ulotek korzystając z metody Legal Design.

SZKOLENIA

Wspieramy organizacje we wdrażaniu systemu whistleblowing poprzez prowadzenie szkoleń (stacjonarnie i online) kierowanych do całych organizacji, menadżerów, zarządów oraz wewnętrznych komisji etycznych i komisji rozpoznających zgłoszenia nieprawidłowości.

 
 
Image by Jess Bailey

ZAPYTAJ O OFERTĘ

Jeżeli nie wiesz czego potrzebujesz w kontekście
mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości

- zapytaj nas, zaproponujemy, w czym możemy Ci pomóc.

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wieczorek Kancelaria Radcowska Monika Wieczorek  (ul. Puławska 2 bud. B, 02-566 Warszawa). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. Przeczytaj więcej w naszej Polityce Prywatności.

 

KONTAKT

Jeżeli potrzebujesz pomocy z zakresu systemów whistleblowing,
napisz do nas, a zaproponujemy jak możemy pomóc

Dziękujemy za kontakt!

Dane podane w formularzu przetwarzamy w celu komunikacji.

Dowiedz się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane w Polityce prywatności.

Wieczorek Kancelaria Radcowska

+48 669 150 485

ul. Puławska 2 bud. B

02-566 Warszawa

DOWIEDZ SIĘ
JAK WDROŻYĆ
WYMOGI DYREKTYWY
O OCHRONIE SYGNALISTÓW

z najnowszej książki "Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik

z wzorami dla sektora publicznego

i prywatnego" pod współredakcją

r.pr. Moniki Wieczorek

książka.png