top of page

Wprowadź
skuteczne

mechanizmy whistleblowing

Pomoc we wdrożeniu procedur zgłaszania nieprawidłowości i rozpatrywaniu zgłoszeń sygnalistów.
Product

Jak wdrożyć mechanizmy whistleblowing

01 / 
WEWNĘTRZNE
PROCEDURY

Zbudowanie procedury zgłoszeń wewnętrznych 

i zintegrowanie z innymi regulacjami wewnętrznymi

np. w obszarze AML oraz  przeciwdziałania dyskryminacji

i mobbingowi.

02 / 
ROZPOZNAWANIE
ZGŁOSZEŃ

Udział w rozpoznawaniu zgłoszeń sygnalistów 

z zachowaniem poufności.

03 / 
WHISTLEBLOWING
OFFICER
BUDOWANIE
ZAUFANIA
04 / 

Wyznaczenie osoby lub zespołu odpowiedzialnych 
za system whistleblowing

i monitorowanie skuteczności procedur.

Opracowanie

i wdrożenie strategii komunikacji

w organizacji

i prowadzenie działań wzmacniających zaufanie do organizacji

i mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości

23 PAŹDZIERNIKA 2019

Przyjęcie dyrektywy o ochronie sygnalistów

17 GRUDNIA 2021

Do tej daty państwa członkowskie UE powinny uchwalić przepisy wdrażające mechanizmy ochrony sygnalistów na podstawie dyrektywy 2019/1937. 

17 GRUDNIA 2023

Do tej daty państwa członkowskie UE powinny uchwalić przepisy wdrażające mechanizmy ochrony sygnalistów na podstawie dyrektywy o ochronie sygnalistów dotyczące organizacji z sektora prywatnego zatrudniających od 50 do 249 pracowników.

procedura zgłoszeń wewnętrznych
AKTUALNIE

Ustawa o ochronie sygnalistów wejdzie w życie 25 września 2024 r.

Nadchodzą nowe obowiązki

MWieczorek.jpeg
Zapraszam do współpracy przy budowaniu skutecznych i bezpiecznych mechanizmów whistleblowing. 

dr Monika Wieczorek, radca prawny

Co robimy
Featured

Usługi

whistleblowing
whistleblowing
Podnieś standardy etyczne Twojej organizacji i prawidłowo spełnij obowiązki prawne dotyczące ochrony sygnalistów.

 
ZBUDOWANIE SYSTEMU WHISTLEBLOWING
OPIEKA NAD WEWNĘTRZNYMI POSTĘPOWANIAMI
INTEGRACJA Z INNYMI PROCEDURAMI

Przygotowanie procedur, polityk, strategii, kodeksów etycznych i kodeksów postępowania.

Audyty istniejących mechanizmów oraz dokonanie badania stanu organizacji pod kątem wdrożenia skutecznych mechanizmów whistleblowing.

Udział w wewnętrznych postępowania wyjaśniających w obszarze whistleblowing, prowadzenie działań w ramach komisji antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.

Doradztwo dla zarządów, działów HR, compliance i prawnych w zakresie rozpoznawania zgłoszeń i właściwych reguł postępowań wewnętrznych.

Dostosowanie mechanizmów whistleblowing do wymogów prawnych oraz istniejących w organizacji procesów.

 

Integracja mechanizmów 

whistleblowing z istniejącymi procedurami (np. dotyczącymi przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, AML).

OUTSOURCING
- WHISTLEBLOWING
OFFICER

Wsparcie merytoryczne dla osób odpowiedzialnych za compliance i system whistleblowing oraz pomoc w obsłudze tych procesów.

whistleblowing
WSPARCIE KOMUNIKACJI 

Przygotowanie komunikatów wewnętrznych dotyczących wdrożenia systemu whistleblowing, broszur i ulotek korzystając z metody Legal Design.

SZKOLENIA

Szkolenia (stacjonarnie i online) kierowanych do całych organizacji, menadżerów, zarządów oraz wewnętrznych komisji etycznych i komisji rozpoznających zgłoszenia nieprawidłowości.

Demo

Zapytaj o ofertę

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wieczorek Kancelaria Radcowska Monika Wieczorek  (ul. Puławska 2 bud. B, 02-566 Warszawa). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności.

Dowiedz się
jak
skutecznie wdrożyć wymogi dyrektywy
o ochronie sygnalistów

z pierwszej na rynku kompleksowej publikacji

"Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik

z wzorami dla sektora publicznego

i prywatnego" pod współredakcją

dr Moniki Wieczorek.

ochrona sygnalistów
procedura zgłoszeń wewnętrznych

Dziękujemy za przesłanie!

Dane podane w formularzu przetwarzane są w celu komunikacji.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych

przeczytasz w Polityce prywatności.

Kontakt

Jeżeli potrzebujesz pomocy
we wdrożeniu mechanizmów whistleblowing
- napisz wiadomość, porozmawiajmy!
Kontakt
bottom of page