top of page

Wprowadź
skuteczne

mechanizmy whistleblowing

Pomagamy w budowaniu mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości, integracji istniejących procedur 
z nowymi wymogami prawa oraz w rozpatrywaniu

zgłoszeń sygnalistów.
Product

Jak wdrożyć mechanizmy whistleblowing

01 / 
WEWNĘTRZNE
PROCEDURY

Zbudowanie wewnętrznej procedury zgłaszania nieprawidłowości

i zintegrowania jej z już istniejącymi,

np. w obszarze AML, przeciwdziałania dyskryminacji

i mobbingowi lub ochrony danych osobowych.

02 / 
ROZPOZNAWANIE
ZGŁOSZEŃ

Zapewnienie skutecznej i realnej procedury rozpoznawania zgłoszeń

z zachowaniem poufności.

03 / 
WHISTLEBLOWING
OFFICER
BUDOWANIE
ZAUFANIA
04 / 

Wyznaczenie osoby lub zespołu odpowiedzialnych 
za system whistleblowing

i monitorowanie skuteczności procedur.

Opracowanie

i wdrożenie strategii komunikacji

w organizacji

i prowadzenie działań wzmacniających zaufanie do organizacji

i mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości

23 PAŹDZIERNIKA 2019

Przyjęcie dyrektywy o ochronie sygnalistów

17 GRUDNIA 2021

Do tej daty zgodność z nowymi regulacjami powinny wykazać organizacje zatrudniające co najmniej 250 pracowników.

17 GRUDNIA 2023

Do tej daty do nowych regulacji muszą dostosować się organizacje zatrudniające od 50 do 249 pracowników.

whistle4.png

Nadchodzą nowe obowiązki

Co robimy
Featured

Usługi

Zobacz, jak możemy pomóc Twojej organizacji zbudować skuteczne
mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości
ZBUDOWANIE SYSTEMU WHISTLEBLOWING
OPIEKA NAD WEWNĘTRZNYMI POSTĘPOWANIAMI
INTEGRACJA Z INNYMI PROCEDURAMI

Przygotowujemy procedury, polityki, strategie, kodeksy etyczne i kodeksy postępowania.

Prowadzimy audyty

istniejących mechanizmów oraz dokonujemy badania stanu organizacji pod kątem wdrożenia skutecznych mechanizmów whistleblowing.

Jesteśmy członkami komisji i zespołów badających zgłoszenia dotyczące występowania nieprawidłowości i doradzamy zarządom oraz działom compliance, HR i prawnym w zakresie właściwych reguł postępowań wewnętrznych.

Pomagamy dostosować system whistleblowing do wymogów prawnych oraz istniejących w organizacji procesów. Integrujemy mechanizmy whistleblowing z istniejącymi procedurami (np. dotyczącymi przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, AML).

OUTSOURCING
- WHISTLEBLOWING
OFFICER

Zapewniamy wsparcie merytoryczne dla osób odpowiedzialnych za compliance i system whistleblowing oraz zapewniamy obsługę tych procesów jako zewnętrzni eksperci.

WSPARCIE KOMUNIKACJI 

Projektujemy treść komunikatów dotyczących wdrożenia systemu whistleblowing, broszur i ulotek korzystając z metody Legal Design.

SZKOLENIA

Wspieramy organizacje we wdrażaniu systemu whistleblowing poprzez prowadzenie szkoleń (stacjonarnie i online) kierowanych do całych organizacji, menadżerów, zarządów oraz wewnętrznych komisji etycznych i komisji rozpoznających zgłoszenia nieprawidłowości.

Demo

Zapytaj o ofertę

Jeżeli nie wiesz czego Twoja organizacja potrzebuje w kontekście
mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości

- zapytaj nas, zaproponujemy, w czym możemy Wam pomóc.

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wieczorek Kancelaria Radcowska Monika Wieczorek  (ul. Puławska 2 bud. B, 02-566 Warszawa). Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość. Przeczytaj więcej w Polityce Prywatności.

Dowiedz się
jak
skutecznie wdrożyć wymogi dyrektywy
o ochronie sygnalistów

z pierwszej na rynku kompleksowej publikacji

"Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik

z wzorami dla sektora publicznego

i prywatnego" pod współredakcją

r.pr. Moniki Wieczorek

sygnaliści.png
kontakt.png

Dziękujemy za przesłanie!

Dane podane w formularzu przetwarzamy w celu komunikacji.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych

przeczytasz w Polityce prywatności.

Kontakt

Napisz do nas jeżeli potrzebujesz pomocy
z zakresu mechanizmów whistleblowing,

a zaproponujemy jak możemy pomóc
Kontakt
bottom of page